Сертификати

WISA е сертифицирана на базата на NEN и ISO-9001: 2015. Този международен знак за качество подчертава пълния контрол върху непрекъснатия процес на усъвършенстване на цялата ни организация. Периодичната проверка от известния институт KIWA гарантира това ниво на качество в бъдеще.